KVP aneb SLOVO

Kouzlem nechtěného stalo se tradicí, vyslat do vesmíru pár slov jakožto KVP.
Kagotovské Vánoční Poselství. Ale pozor! Nejsou to slova určená všem. Míří k těm, kdo je chtějí v houštině vln, signálů a různých představitelných i nepředstavitelných datových přenosů, kterými zhoustlo nebe nad hlavou, zachytit. Je to jen takový tichý šelest a šramocení v řevu okolního světa, jako když ve tmách – pouze hmatem – zkoušíte najít cestu z pasti ven. Jsou to slova popisující tichou myšlenu, prostou jako počátek, jako první chtěný artikulovaný zvuk zapadlý kdesi hluboko pod vrstvami později rozvinuté řeči, později písma, zvukových a obrazových záznamů, terabytů dat….

Planeta bez ustání šumí lidskou řečí, co dům, to alespoň několik knih a v každé nespočet zaznamenaných myšlenek, slov. Dnes kolem nás protékají datové řeky – pod zemí v kabelech, nad hlavami neviditelně vzduchem. Ale zamysleli jste se nad tím, jaké asi bylo to úplně první SLOVO, které kdy na Zemi zaznělo? Věřící ví, že na počátku bylo SLOVO a ví rovněž jaké. A ti ostatní, kdo věří v něco jiného a jinak? Co ti si mohou myslet o úplně prvním SLOVĚ všech věků? Muselo to být slovo nesmírně silné. Vyjádřilo tak intenzivní pocit, že už jej nešlo udržet v sobě.

Mohlo vyjadřovat cit. Třeba lásku. Ale i nenávist. Mohlo vyjadřovat pocit: radost, smutek, strach, hlad….mohlo to být jakékoliv slovo, ale jistě bylo velmi, velmi podstatné a opravdové. Stejně jako další slova, která to první následovala. První praslova složená do základních vět jistě neobsahovala lži, bludy, nebyla nástrojem manipulace, propagandy, zištných strategií, politiky…. Byla to prostá slova jednoduše pojmenovávající obyčejné věci. Hlad znamenal hlad. Strach byl strachem, láska láskou.

A teď? Udělejte si čas na to, pozorovat chvíli devalvaci slov, v co se proměnila vinou špatných lidí! Víc než cokoliv jiného, jsou teď slova ZBRAŇ. Slovy jsou lidé zastrašováni, za pomoci slov politici získávají moc – i nad vámi, kdo si jejich slova pustíte k sobě víc, než je zdrávo. Dětem systém vymývá mozky za pomoci pečlivě volených konkrétních slov, vědecky se pracuje i s intonací, řečí těla a dalšími triky, kterými je patřičně namířeným projektilům jménem SLOVO dávána ještě větší průraznost. Je čím dál těžší se bránit sám, ještě těžší je chránit děti.

Je dobré vědět, že slovo je mocný nástroj, uvědomovat si, že může být silnou zbraní. Ještě lepší je ale vědět, že zbraň se většinou obrací proti těm, kdo s ní jako první haraší. Je to tak nějak zvláštně na světě zařízeno, že dobro je zkoušeno, fackováno a bito, zašlapáváno, zdánlivě nemá proti agresivnímu zlu – velmi často převlečenému do roucha beránčího a medovým hláskem vybavenému – žádnou šanci. Má. To víte, že má! Dobro jde svou konstantní rychlostí, protože je konstantou. Dobro nemá ostré lokty, netlačí se do popředí, nevystavuje se na odiv. Dobro není lídrem pelotonu, na kterého míří kamery. Má ale jednu výhodu. Nikdy se neunaví, když spadne, vždy znovu vstane a umí si počkat na svou chvíli.

Dobro chodí světem ruku v ruce se svým souputníkem – Pravdou. Vzájemně se podpírají. Rozumí si spolu. Nad pravdou může po jistou domu vítězit lež, tlačit ji hrubou podrážkou do bahna na dně špinavé kaluže. A právě když už se zdá, že je pravda navždy utopena, probublá k hladině, na povrchu pukne a rozletí se do světa.

Sledujte bedlivě slova, vnímejte ty, kdo k vám promlouvají. Přemýšlejte, co vám chtějí říci a proč, co je pravda a co lež. Řiďte se svým srdcem, dobrá slova s ním musí souznít, rezonovat a zabydlet se v něm. Srdcem dokážete rozpoznat lháře a věrozvěsty bludu. Nenechte se opít jejich prázdnými slovy, která hezky zní, ale vůbec nic neznamenají. Zvěstovatelé Jakobydobra mají plné huby šlechetnosti, lásky, pomoci bližním, lidských práv, ale běda, když s nimi – i vlídně a velmi konstruktivně – nesouhlasíte. Okamžitě ve svých prašivých tlamách vymění zásobník slov a začnou po vás pálit sobectvím, uprděností, xenofobií, nacizmem. Nic si z jejich štěkotu nedělejte. Některé organismy holt nejsou – ke své škodě – vybaveny inteligencí a pudem sebezáchovy a tento nedostatek jim příroda vlídně vyrovnává vysokým sebevědomím. Jsou jako ratlík, který věří tomu, že vás svým ječením srdnatě přebojoval a zahnal k ústupu, neschopen pochopit vaši neochotu podstoupit s ním nedůstojný souboj. To ale neznamená, že se ním neutkáte příště a nenakopnete ho s o to větší razancí.

Užívejte velmi zodpovědně svoje slova. Jediné slovo může zcela změnit život váš či lidem ve vašem okolí. To pravé slovo ve správnou chvíli vám může otevřít oči, nepravé naopak zavřít dveře. Jediné slovo vám může život zachránit i vás život stát.

Používejte s rozmyslem svoje slova. Mají ohromnou moc. Nebojte se povzbudit toho, kdo povzbuzení potřebuje, spolkněte raději slovo, kterým byste ublížili. Neříkejte NE, když chcete říct ANO. Nebalte prostou pravdu do balastu vět. Nebuďte jako politici, kteří dlouze mluví a neřeknou nic. Buďte nebojácní, hrdí lidé. Když skutečně přijde ten čas, nebojte se bojovat. Věřte v sílu slova. Slovo je zhmotněná myšlenka vyslaná do světa, ve kterém neodvolatelně zanechá stopu. Ne všichni umí ve stopách číst, ale jsem přesvědčen, že kdo dočetl až sem, ten to svede a neobyčejné moci slova rozumí.

Přeji všem, aby v nadcházejícím roce dolehla k jejich uším slova, která potřebují slyšet. Aby vaše srdce rozpoznala pravdu od lži, abyste svými slovy alespoň malinko posouvali svět k lepšímu.

Krásné Vánoce! Tom Atom

Napsat komentář

 

 

 

 

 

 

 

Počasí Hejnice (okres Liberec) - Slunečno.cz

NÁHODNÉ FOTO

IMG_7437 IMG_20160421_180822 IMG_0004 IMG_0033 IMG_0097 IMG_0059 1 img_2090 102_0312 IMG_0075 IMG_0096 IMG_0003 IMG_20160421_180518

Bookmark Us

Delicious Digg Facebook Favorites More Stumbleupon Twitter

Search

About us

About Us

Our Sponsors

advertisement advertisement advertisement